Kontakt informacije
----------------------------
K.G.V.H. eko d.o.o.
Adresa: Dr.Luje Naletilića 25, 10000 Zagreb
tel/fax: +385 (0)1 3691 835
01 3691 836
gsm: +385 (0)98 313-820
e-mail: info@kgvh-eko.hr
Odgovorna osoba: Tom Perutka, d.i.s.
                   
         
Vizualna inspekcija otvora sa upraviteljem zgrade
               
       
Inspekcijsko vozilo ulazi u otvor
     
Inspekcijsko vozilo ulazi dalje u otvore.
               
         
               
Prije čišćenja i poslije
     
                 
             
           
Čišćenje ureda
 
       
                         
               
Ulaz je izrezan unutar ventilacije i filter, površine za grijanje i rotirajući izmjenivač topline je očišćen
   
             
Inspekcija nakon čišćenja
Samo usporedite razliku!
 
22